lørdag 21. januar 2012

Heng litt fast i 60 talet...

  Burde vore innlagd litt eggande Elvis lyd her ..... Jentene prøver å vinne litt i kronespelet.


Det vart ikkje nett ein millionær på meg då, men eg hadde no heller ikkje heilt likskap med, eller heilt same draget som desse damene.....!  Eg sa meg godt nøgd med ein kjekk "gods-eigar"...
 Serviettane fekk bonden med småtausene til jul " det  e slike so farfar likar...!"
 Han vart veldig glad for det, og dei må nok sparast til heilt spesielle høve.... 

So sant, so sant! Min velbrukte, alltid fulle, portomonè...!


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...