onsdag 21. april 2010

Den rette innredninga...


Glasverandaen har endeleg funne si rette form! Den gamle arve-sjeselongen som vi hadde plassert der har måtta vike for blomesofaen frå åttitalet! Det vart lettare og meir sommarleg.


Så fekk sjeselongen tilbake den plassen den hadde for fleire år sidan, saman med plysjen ( som bonden også trekte om sjølv, faktisk til oskefisen sin dåp i 1977!! Vi er visst på historisk grunn...)


Hadde ei lita stund der som du ser med Lev landlig, ein kopp te og litt kringle frå jebbusen min i går. Takk til dokke veninder og "damene på tur" som nesten heilt uventa.... kom på besøk. Og for telefonar, facebookmeldingar og sms-ar, det er no veldig rørande å bli hugsa på.....! om det no berre er ein heilt slik ganske vanlege jebbus. Frå godjenta/prinsessa 4år fekk eg i posten ei flott teikning av Minni mus (kanskje heilt utan samanlikning med farmor?) Ho er blitt veldig flink til å teikne.

Ei gåve frå odelsjenta, som var i Oman, kan sjåast på bordet ved plysjen, som ei lita stemning av tusen og ei natt....med gullband og perler og stas.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...