onsdag 12. november 2014

FLAUM, Okt 2014

Sandalsvatnet har vore stort mange gonger, men aldri så stort før.

Sitjeplassen ved elvemunninga er heilt under vatn....

Elva gjekk langt over sine bredderJordblanda overflatevatn strøymde inn i snikkarbua, shitt...  og vidare inn i vaskekjellaren, der er heldigvis betonggolv og god sluk.
Men  endå verre... også inn i 60 tals stova vår. Her vert platecover tørka opp, og andre ting som stod på golvet. Vi håpa det hadde gått bra... Men etter få dagar byrja golvet å bule opp, vatnet hadde  trekt ned under flisane, det var våte sponplater og huntonitt under, vi må få alt vekk.
Nokre bilder tekne tidlegare. Det er ganske mykje som må ryddast ut, før vi kan legge nytt golv.        Er berre glade for at vatnet kom på dagtid og at vi var heime, så det kunne begrensast så pass.
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...